فشار        دمای اولیه       دمای ثانویه

3                   14.3                   15.8

5                   17.6                   21

7                   16.1                   18.6

+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در دوشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۴ و ساعت 8:40 |
برای دانلود فرمت تهیه پایان نامه بر روی لینک دانلود کلیک کنید

+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در سه شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۳ و ساعت 21:27 |
جدول اطلاعات آزمایش شماره 8

 

فشار      دمای اولیه      دمای ثانویه

3                    26.3             28.7

5                    21.1             23.1

7                    18.2             21

9                    21.8             24.2

 

 

+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در پنجشنبه سی ام آبان ۱۳۹۲ و ساعت 22:39 |
اطلاعات آزمایش شماره 9 ترمودینامیک

 

جدول اطلاعات آزمایش شماره 9

دمای رفت            دمای برگشت               فشار نسبی
93                                  70                            0.5
100                              92.5                           1
107                               106                           1.5
115                               114                           2
121                               120                           2.5
129                               124                           3
137                               130                           3.5
140                               133                          4
144                               141                          5
150                               150                          6
153                               154                          7
156                               157                          8
159                               160                          9
160                               162                         10

 

+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 20:25 |
لینک دانلود فصل اول

لینک دانلود فصل دوم

لینک دانلود فصل سوم

لینک دانلود فصل چهارم

لینک دانلود فصل پنجم

لینک دانلود فصل ششم

+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 21:27 |
لینک دانلود فصل اول

لینک دانلود فصل دوم

لینک دانلود فصل سوم

لینک دانلود فصل پنجم

لینک دانلود حل المسائل فصل اول

لینک دانلود حل المسائل فصل دوم

لینک دانلود حل المسائل فصل سوم

لینک دانلود حل المسائل فصل چهارم

لینک دانلود حل المسائل فصل پنجم

+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 11:5 |

 لینک دانلود  دستور کار آزمایش شماره ۱

لینک دانلود  دستور کار آزمایش شماره 2
لینک دانلود دستور کار آزمایش شماره 3
لینک دانلود دستور کار آزمایش شماره4
لینک دانلود دستور کار آزمایش شماره 5
لینک دانلود دستور کار آزمایش شماره 6
لینک دانلود دستور کار آزمایش شماره 7
لینک دانلود دستور کار آزمایش شماره 8
لینک دانلود دستور کار آزمایش شماره 9
+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در یکشنبه ششم اسفند ۱۳۹۱ و ساعت 21:20 |
برای دانلود دستور کار آزمایش شماره 1 بر روی لینک دانلود کلیک کنید

برای دانلود دستور کار آزمایش شماره 2 بر روی لینک دانلود کلیک کنید

برای دانلود دستور کار آزمایش شماره 3 بر روی لینک دانلود کلیک کنید

برای دانلود دستور کار آزمایش شماره 4 بر روی لینک دانلود کلیک کنید

برای دانلود دستور کار آزمایش شماره 5 بر روی لینک دانلود کلیک کنید

برای دانلود دستور کار آزمایش شماره 6 بر روی لینک دانلود کلیک کنید

 

+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در پنجشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 22:31 |
برای دانلود نرم افزار win rar بر روی لینک زیر کلیک کنید.

http://www.ziddu.com/download/19419177/wrar361.exe.html

+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ و ساعت 22:1 |