لینک دانلود

+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1393 و ساعت 12:52 |
برای دانلود فرمت تهیه پایان نامه بر روی لینک دانلود کلیک کنید

+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 و ساعت 21:27 |
لینک دانلود فصل دوم

لینک دانلود فصل سوم

لینک دانلود فصل پنجم

لینک دانلود فصل ششم

+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در جمعه بیست و پنجم بهمن 1392 و ساعت 21:27 |
جدول اطلاعات آزمایش شماره 8

 

فشار      دمای اولیه      دمای ثانویه

3                    26.3             28.7

5                    21.1             23.1

7                    18.2             21

9                    21.8             24.2

 

 

+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در پنجشنبه سی ام آبان 1392 و ساعت 22:39 |
لینک دانلود فصل اول


لینک دانلود فصل دوم

لینک دانلود فصل سوم

لینک دانلود فصل چهارم

لینک دانلود فصل پنجم

لینک دانلود فصل ششم

 

 

+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در شنبه بیست و هفتم مهر 1392 و ساعت 21:27 |
برای دانلود فایلها بعد از کلیک بر روی لینک دانلود در صفحه بعد بر روی دگمه دانلود رایگان کلیک کنید و سپس بر روی دگمه ایجاد لینک دانلود کلیک کنید  و سپس بر روی دگمه زرد رنگ download کلیک کنید تا فایل مورد نظر شما دانلود شود.

+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در چهارشنبه پنجم تیر 1392 و ساعت 21:36 |
لینک دانلود فصل اول

 لینک دانلود فصل دوم

لینک دانلود فصل سوم

لینک دانلود فصل پنجم

نظر به اینکه تعدادی از دانشجویان بیان نمودند که لینک فایلهای فصل 3 و 5 مشکل دارد لینک آنها اصلاح گردیده است. در صورت بروز هر گونه مشکل تماس بگیرید.

لینک دانلود حل المسائل فصل اول

لینک دانلود حل المسائل فصل دوم

لینک دانلود حل المسائل فصل سوم

لینک دانلود حل المسائل فصل چهارم

لینک دانلود حل المسائل فصل پنجم

 

+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392 و ساعت 11:5 |

لینک دانلود  دستور کار آزمایش شماره ۱

لینک دانلود دستور کار آزمایش شماره 2 
لینک دانلود دستور کار آزمایش شماره 3 
لینک دانلود دستور کار آزمایش شماره 4 
لینک دانلود دستور کار آزمایش شماره 5
لینک دانلود دستور کار آزمایش شماره 6
لینک دانلود دستور کار آزمایش شماره 7
لینک دانلود دستور کار آزمایش شماره 8
لینک دانلود دستور کار آزمایش شماره 9

+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در یکشنبه ششم اسفند 1391 و ساعت 21:20 |

برای دانلود مطالب زیر بر روی عنوان مطلب کلیک کنید

لینک دانلود فایل فصل اول

لینک دانلود فایل فصل دوم

لینک دانلود فایل فصل سوم

لینک دانلود فایل فصل چهارم

لینک دانلود فایل ضمیمه A


+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در یکشنبه بیست و نهم بهمن 1391 و ساعت 22:34 |
برای دانلود دستور کار آزمایش شماره 1 بر روی لینک دانلود کلیک کنید

برای دانلود دستور کار آزمایش شماره 2 بر روی لینک دانلود  کلیک کنید

 برای دانلود دستور کار آزمایش شماره 3 بر روی لینک دانلود کلیک کنید

 برای دانلود دستور کار آزمایش شماره 4 بر روی لینک دانلود کلیک کنید

 برای دانلود دستور کار آزمایش شماره 5 بر روی لینک دانلود کلیک کنید

برای دانلود دستور کار آزمایش شماره 6 بر روی  لینک دانلود کلیک کنید

بقیه دستور کارها به زودی بر روی وبلاگ قرار خواهد گرفت

+ نوشته شده توسط اسماعىل عابدى در پنجشنبه بیست و هفتم مهر 1391 و ساعت 22:31 |